Tentoonstellingen

tekstballon_Mindedr-vervuilende-kilometers

De gemeente Nevele ambieert het verminderen van het aantal voertuigkilometers voor personenvervoer en voor goederenvervoer, een verbetering van de milieukenmerken van de vloot en de gebruikte brandstoffen, een duurzaam verplaatsings- en rijgedrag. De gemeente Nevele wil het fietsverkeer en het gebruik van openbaar vervoer stimuleren.

Verder wil de gemeente Nevele inzetten op het mogelijk maken van een modal shift voor goederenvervoer: via spoor, water, fiets, e.a.

Op het niveau van bedrijventerreinen moet ook gestreefd worden naar samenwerking met het oog op het efficiënter organiseren van het goederenvervoer en het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nevele vooral ingezet op:

  • Het opmaken van het trage wegenplan
  • het voorzien van infrastructuur voor elektrische voertuigen (vb. Voorzien van een toegewezen parkeerplaats voor een pilootproject elektrische voertuigen autodelen en plaatsen van elektrische laadpalen voor elektrische voertuigen)

 

De gemeente Nevele wil 16% minder voertuigkilometers personenwagens

De gemeente Nevele wil 2% elektrificatie van personenwagens

 

Mogelijke acties die deze doelstelling moeten helpen behalen:

ActieTon CO2
Totaal uit te sparen CO21.909
Fietscultuur stimuleren bij leerlingen en leerkrachten in samenwerking met scholen
Stimuleren van openbaar vervoer door vb.:
Informeren rond het aanbod derdebetalerssyteem en het aanbod van De Lijn en de NMBS, opstellen en verspreiden van bereikbaarheidsfiches, onderzoeken van mogelijke aanpassingen aan het aanbod van de Lijn, een studie rond (de vraag naar) veilige fietsenstallingen of fietskluizen aan stations met een proefproject, aanbieden van gratis abonnement openbaar vervoer (door gemeente) bij het inleveren van een autokentekenplaat
Stimuleren van fietsen:
-Onderzoeken van de interesse voor deelfietsen (vb. deelfietsen van bedrijven, e.a.)
-de fietsinfrastructuur verbeteren door vb.:
-In kaart brengen en wegwerken van missing links, onderzoeken van de invoering van schoolstraten, aanleggen van fietsbruggen, fietssnelweg Gent-Nazareth, voorzien van fietsparkeerplaatsen, promoten van fietsen, het centrum veiliger maken voor fietsers/wandelaars, stimuleren van elektrische fietsen door vb. groepsaankopen, premies en opleidingen, aanleggen van trage wegen
Duurzaam rij- en verplaatsingsgedrag stimuleren:
-Promoten van carpooling, autodelen, ecodriving en een juiste bandenspanning, afhaalpunten, beperken van de snelheden, opzetten van een autodeelsysteem, e.a.
Elektrificatie van wagens:

Plaatsen van laadpalen, stimuleren van bedrijven om laadpalen te plaatsen, voorzien van parkeerplaats voor elektrische deelwagens
139